AVOCADO                                

Singly Avocado

1989: Necelá slova ... SPLIT Lucie

  SP     Supraphon 11 0283-7311 (stereo)  ...

1987: Černá mše

  EP (87/2 88/1)     Panton 81 0325-7311 (stereo)  ...

nahoru