BÁZLIKOVÁ BARBORA        ... singly 

Singly Bázliková Barbora

1986: Čierny máčik ... SPLIT Vašo Patejdl

  SP (86/2)     Opus 9143 0663 (stereo)  ...

nahoru